نویسنده = عباس ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تنظیم شناختی هیجان و ترس از ارزیابی در نوجوانان دختر دارای نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-70

عباس ابوالقاسمی؛ محمد بهرامی؛ محمد نریمانی


شماره‌های پیشین نشریه