نویسنده = میرعماد شریف
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری‌ـ‌ عملی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

زینب ابوالحسنی؛ میرعماد شریف؛ سیدموسی کافی؛ نیلوفر میکائیلی؛ حسن شاه ملک پور؛ رضا سلطانی


شماره‌های پیشین نشریه