کلیدواژه‌ها = اختلال استرس پس از سانحه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روایت درمانی مواجهه‌ای بر نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در کودکان (مطالعه موردی)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-56

مریم چراغ سپهر؛ مهناز خسروجاوید؛ سید موسی کافی؛ مهناز فلاحی