نویسنده = گل‌پور چمرکوهی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-40

رضا گل‌پور چمرکوهی؛ سید مظاهر حسینی


شماره‌های پیشین نشریه