نویسنده = بشرپور، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. نقش کنترل توجه و عدم تحمل آشفتگی در پیش‌بینی رفتارهای برونی‌سازی شده‌ی کودکان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-70

سجاد بشرپور؛ زهرا رضاپور؛ عباس ابوالقاسمی


شماره‌های پیشین نشریه