نویسنده = بیات شهبازی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مهارت‌های مثبتاندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-54

محمد رستمی؛ سید جلال یونسی؛ فرزانه بیات شهبازی؛ شفیق مهربان؛ گیتا موللی؛ داریوش فرهود؛ کبر بیگلریان


شماره‌های پیشین نشریه