«دو فصلنامه‌ی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه ملایر» با هدف انتشار دست‌آوردها ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﻮ در زمینه‌ی تشخیص، سبب‌شناسی و درمان مربوط به اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان، مقاله­های علمی-پژوهشی در زمینه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان را به چاپ می­رساند. محورهای این مجله عبارتند از:

  1. پژوهش‌های نوین مربوط به تشخیص، سبب‌شناسی و درمان اختلالات روانشناختی کودکان و نوجوانان
  2. پژوهش‌های نوین بین رشته‌ای در زمینه‌ی تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان
  3. پژوهش‌های نوین اسلامی- ایرانی در زمینه‌ی درمان اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان
  4. مقایسه‌ی اثربخشی درمان‌های روانشناختی در حل مشکلات روانشناختی کودکان و نوجوانان
  5. درمان مشکلات روانشناختی مرتبط با بیماری‌های جسمی در کودکان و نوجوانان
  6. خانواده‌درمانی و مشکلات روانشناختی کودک و نوجوان
شماره جاری: دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-116 

اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری‌ـ‌ عملی

صفحه 71-86

زینب ابوالحسنی؛ میرعماد شریف؛ سیدموسی کافی؛ نیلوفر میکائیلی؛ حسن شاه ملک پور؛ رضا سلطانی


ارتباط نظارت والدین با خطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر

صفحه 87-100

سجاد اسماعیلی؛ مولودالسادات خلیفه‌سلطانی؛ علی زاده محمدی