کلیدواژه‌ها = کودکان
تأثیر روایت درمانی مواجهه‌ای بر نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در کودکان (مطالعه موردی)

دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 41-56

مریم چراغ سپهر؛ مهناز خسروجاوید؛ سید موسی کافی؛ مهناز فلاحی


نقش کنترل توجه و عدم تحمل آشفتگی در پیش‌بینی رفتارهای برونی‌سازی شده‌ی کودکان

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 55-70

سجاد بشرپور؛ زهرا رضاپور؛ عباس ابوالقاسمی


اثربخشی بازی‌‌درمانی گروهی بر کاهش علائم اختلال نارسایی توجه کودکان

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 71-86

برزو امیرپور؛ مریم کلهرنیاگُلکار؛ زینب یوسفی؛ ندا گلداری