کلیدواژه‌ها = آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور
اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان مبتلا به نشانگان داون

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 9-24

نسرین ابراهیمی؛ غلامعلی افروز؛ سالار فرامرزی؛ سوگند قاسم‌زاده