کلیدواژه‌ها = اختلال رفتار ایذایی
مقایسه‌ی پردازش هیجانی در نوجوانان پسر با و بدون اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 25-40

زهرا رستم‌اوغلی؛ عبدالله قاسم‌پور؛ عاطفه کلهری