کلیدواژه‌ها = نوجوانان
اثربخشی مهارت‌های مثبتاندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 41-54

محمد رستمی؛ سید جلال یونسی؛ فرزانه بیات شهبازی؛ شفیق مهربان؛ گیتا موللی؛ داریوش فرهود؛ کبر بیگلریان


اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر بر اساس شیوه‌های فرزندپروی پدر و مادر

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 87-102

محمد مهدی شیرزادی؛ سارا کلانتری میبدی؛ محمدیاسین سیفی گندمانی