کلیدواژه‌ها = اضطراب
اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری‌ـ‌ عملی

دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 71-86

زینب ابوالحسنی؛ میرعماد شریف؛ سیدموسی کافی؛ نیلوفر میکائیلی؛ حسن شاه ملک پور؛ رضا سلطانی


اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر بر اساس شیوه‌های فرزندپروی پدر و مادر

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 87-102

محمد مهدی شیرزادی؛ سارا کلانتری میبدی؛ محمدیاسین سیفی گندمانی