نویسنده = علی زاده محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نظارت والدین با خطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-100

سجاد اسماعیلی؛ مولودالسادات خلیفه‌سلطانی؛ علی زاده محمدی


شماره‌های پیشین نشریه