دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-116 
اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری‌ـ‌ عملی

صفحه 71-86

زینب ابوالحسنی؛ میرعماد شریف؛ سیدموسی کافی؛ نیلوفر میکائیلی؛ حسن شاه ملک پور؛ رضا سلطانی


ارتباط نظارت والدین با خطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر

صفحه 87-100

سجاد اسماعیلی؛ مولودالسادات خلیفه‌سلطانی؛ علی زاده محمدی